BÀN ĐO ĐỘ CHẢY XÒE BÊ TÔNG (TỰ LÈN)

Vui lòng gọi

12 tháng

Bàn đo độ chảy xòe bê tông tự lèn dùng để xác định độ chảy xòe bê tông tự lèn.

HOTLINE TƯ VẤN : 0938 908 448

BÀN ĐO ĐỘ CHẢY XÒE BÊ TÔNG (TỰ LÈN)

Bàn đo độ chảy xòe bê tông tự lèn dùng để xác định độ chảy xòe bê tông tự lèn.

 

 

 

 

Bê tông tự lèn (Self-Compacting concrete-SCC) là loại bê tông mà hỗn hợp mới trộn xong của nó (hỗn hợp bê tông tươi) có khả năng tự điền đầy các khuôn đổ hoặc cốp pha kể cả những kết cấu dầy đặc cốt thép mà vẫn đảm bảo tính đồng nhất bằng chính trọng lượng bản thân và độ chẩy xoè, không cần bất kỳ một tác động cơ học nào từ bên ngoài.

Phương pháp xác định độ lưu động (độ chẩy xoè ) của SCC bằng rút côn:

            - Phương pháp rút côn (Slump Flow Test) để thí nghiệm xác định độ linh động (độ chẩy xoè) của hỗn hợp SCC như sau:

            + Đặt ngược côn thử độ sụt bê tông truyền thống tại trung tâm tấm thép phẳng có kích thước 1000 x 1000 mm (bề mặt tấm thép và côn đã được lau sạch bằng giẻ ẩm). Đổ hỗn hợp bê tông tự lèn vào đầy côn chờ cho hỗn hợp tự san bằng mặt của côn. Nhẹ nhàng kéo côn lên từ từ theo phương thẳng đứng sao cho hỗn hợp bê tông chẩy đều không bị đứt đoạn xuống tấm thép.

            + Xác định thời gian từ lúc bắt đầu rút côn đến khi đường kính của hỗn hợp SCC trên tấm thép đạt được 500 mm.

            + Đo đường kính max của hỗn hợp SCC.

            + Kiểm tra xem hỗn hợp SCC có sự phân tầng tách nước hay không, nhất là tại chỗ rìa mép hỗn hợp.

            - Đánh giá độ lưu động của hỗn hợp SCC.

            Hỗn hợp SCC đạt yêu cầu khi: Đường kính Max  của hỗn hợp SCC nằm trong khoảng 600 đến 800 mm, thời gian đạt được đường kính D = 500mm sau 3 đến 6 giây kể từ lúc bắt đầu rút côn; độ đồng nhất của hỗn hợp tốt không phân tầng, tách nước tại mép rìa ngoài của hỗn hợp.

Top

 (0)