Hồ sơ đăng kí thành lập phòng LAS-XD

Cơ quan dánh giá hồ sơ đăng kí thành lập phòng thí nghiệm chuyên nghành xây dựng là bộ xây dựng.

 

 

 

THỦ TỤC THÀNH LẬP PHÒNG LAS-XD BAO GỒM:

1. Trình tự thực hiện: 

- Gửi hồ sơ đăng ký công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng về cơ quan đánh giá công nhận Bộ Xây dựng tại địa chỉ 37 Lê Đại Hành Hà Nội.

- Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không đủ điều kiện, cơ quan đánh giá công nhận hướng dẫn, yêu cầu cơ sở quản lý phòng thí nghiệm bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

- Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đánh giá công nhận trả lời và cấp quyết định công nhận.

2. Thành phần và số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (theo mẫu của Phụ lục, TCXDVN 297-2003);

- Quyết định thành lập phòng thí nghiệm của cơ quan quản lý trực tiếp;

- Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng thí nghiệm;

- Bản sao chứng chỉ kiểm định/hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm và đo lường của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản sao chứng chỉ đào tạo của trưởng phòng thí nghiệm, thí nghiệm viên hay công nhân kỹ thuật thí nghiệm do các cơ quan có chức năng đào tạo cấp;

- Báo cáo khả năng và tình hình hoạt động của phòng thí nghiệm (theo mẫu của Phụ lục, TCXDVN 297-2003);

- Bản vẽ mặt bằng phòng thí nghiệm (mặt bằng với kích thước phòng, vị trí các thiết bị thí nghiệm, vị trí lưu mẫu…) và điều kiện môi trường làm việc.

- Hợp đồng mua, hóa đơn và biên bản bàn giao thiết bị thí nghiệm và đo lường của phòng thí nghiệm; quyết định của cấp có thẩm quyền đối với các thiết bị được điều chuyển từ các cơ quan khác.

- Hợp đồng sử dụng lao động đối với cán bộ quản lý và nhân viên thí nghiệm được đăng ký trong hồ sơ.

- Bản sao chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng của phòng thí nghiệm theo TCVN ISO 9001:2000 (Hệ thống quản lý chất lượng. Các yêu cầu).

b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ)

Top

 (0)