KHUÔN ĐÚC MẪU BÊ TÔNG TRỤ THỬ THẤM 15X15CM - KHUÔN ĐÚC MẪU TRỤ D150XH150

Vui lòng gọi

Việt Nam

12 tháng

Khuôn trụ thử thấm kích thước D150xH150 dùng để đúc tạo mẫu bê tông thử thấm dùng trong thí nghiệm xác định độ thấm nước bê tông

HOTLINE TƯ VẤN : 0938 908 448

KHUÔN TRỤ THỬ THẤM 15X15CM - KHUÔN ĐÚC MẪU TRỤ D150XH150

Khuôn đúc mẫu bê tông trụ thử thấm kích thước D150xH300 dùng để đúc tạo mẫu bê tông thử thấm dùng trong thí nghiệm xác định độ thấm nước bê tông

 

khuôn dúc mẫu bê tông

 

Top

 (0)