LÒ NUNG THÍ NGHIỆM (1000C & 12000C)

Vui lòng gọi

Trung Quốc

12 tháng

Lò nung thí nghiệm dùng để nung mẫu đến nhiệt độ cao dùng trong công tác thí nghiệm.

HOTLINE TƯ VẤN : 0938 908 448

LÒ NUNG THÍ NGHIỆM (1000C & 12000C)

Lò nung thí nghiệm dùng để nung mẫu đến nhiệt độ cao dùng trong công tác thí nghiệm.

Nhiệt độ nung tối đa: 1000C đến 1200C

Nguồn điện: 220 V - 50Hz

Các model khác cùng loại:

SX2-4-10

SX2-2.5-10

SX2-2.5-12

SX2-8-10

 

Top

 (0)